Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Ε Θ Ν Ι Κ Ο   Δ Α Σ Ι Κ Ο   Π Α Ρ Κ Ο   Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ  -  CY6000006
Η περιοχή υλοποίησης του έργου βρίσκεται 3 km νοτιοανατολικά της Αραδίππου και 7 km βορειοανατολικά της πόλης της Λάρνακας και τα όριά της, ως επί το πλείστο, συμπίπτουν με τα όρια του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς έχει έκταση  97 ha.

Το κλίμα στην περιοχή είναι Μεσογειακό. Η ξηρή περίοδος αφορά στους μήνες Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο και η κύρια βροχερή περίοδος είναι κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο, με τη μέση ετήσια βροχόπτωση να είναι περίπου 345 mm. Οι πιο κρύοι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος με τη μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία να είναι 7,5 °C και την αντίστοιχη μέγιστη 16,5 °C. Τους ίδιους μήνες η μέση ετήσια θερμοκρασία έχει ελάχιστη τιμή 3 °C και μέγιστη τιμή 19,5 °C. Οι πιο ζεστοί μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με τη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία να είναι 33 °C και την αντίστοιχη ελάχιστη 22 °C.

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ήπιο με μικρούς λοφίσκους (το υψόμετρο των οποίων δεν ξεπερνά τα 150 m) και ήπιες κλίσεις. Το γεωλογικό υπόστρωμα της περιοχής αποτελείται από γύψους με εναλλαγές κρητιδικών μάργων. Τα εδάφη είναι cypsiric lithic leptosols, cypsiric antropic regosols και calcanic leptic regosols.

Το μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου καλύπτεται από φυτείες κυρίως με πεύκα (Pinus brutia), κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens), κουκουναριές (Pinus pinea) και ακακίες (Acacia saligna). Οι φυσικοί οικότοποι που υπάρχουν στην περιοχή είναι κυρίως οι *1520 - Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia), *5220 - Θαμνώνες με Ziziphus, 5420 - Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum και *6220 - Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero - Brachypodietea. Σε πολλά σημεία η αναδάσωση φαίνεται να είναι ανεπιτυχής με αποτέλεσμα τα φρυγανικά είδη (5420) να καταλαμβάνουν διαδοχικά το χώρο. Οι φυσικοί τύποι οικοτόπων είναι σε αμιγή κατάσταση ή σε μεταξύ τους μίξη σχηματίζοντας μωσαϊκά.

Λόγω της σημαντικής βιοποικιλότητας της περιοχής, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς (CY6000006) έχει περιληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο περιοχών Natura 2000. Όσον αφορά στους τύπους οικοτόπου που προαναφέρθηκαν, και οι τέσσερις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Οι τρεις από αυτούς μάλιστα είναι οικότοποι "προτεραιότητας" (σημειώνονται με αστερίσκο (*)) δηλαδή κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων μέτρων για τη διατήρησή τους.

Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests
Ριζοελιά
Χάρτης

View Larger Map