Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α
Παραδοτέα
Δράση
F.1
Ε.1
F.2
Ε.1
F.3
Ε.3
F.4
D.1
Ε.2
Ε.1
Α.2
Α.1
Διαφημιστικό-Προωθητικό Υλικό (καπέλα, στυλό)
Ε.2
Α.3
Τέσσερις Ενημερωτικές Πινακίδες για το έργο
Ε.1
Ε.1
Α.4
Α.5
F.5
Α.5
F.5
F.4
Ε.1
Ε.3
Ε.1
Ε.1
Τέσσερις Πινακίδες Ενημέρωσης για τους υπό μελέτη τύπους οικοτόπου
Ε.1
F.3
Ε.1
F.4
Ε.1
Ε.3
Ε.1
Ε.1
Ε.1
F.4
Ε.3
Ε.4
F.6
C.5
C.6
D.2
Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests