Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ   Τ Ο Υ   Ε Ρ Γ Ο Υ
Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests
Δράση


Α. Προπαρασκευαστικές δράσεις
Α.1 Λεπτομερής χαρτογράφηση της εξάπλωσης των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου και των θέσεων υλοποίησης των δράσεων διατήρησης

Α.2 Σύνθεση και δομή του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας *1520

Α.3 Ετοιμασία Σχεδίων Παρακολούθησης

Α.4 Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων

Α.5 Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπωνC. Δράσεις Διατήρησης
C.1 Οριοθέτηση και περίφραξη του οικοτόπου με γυψόφιλες στέππες (*1520)

C.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ανταγωνιστικής βλάστησης στους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας *5220 και *1520

C.3 Αποκατάσταση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου

C.4 Πρόληψη πυρκαγιών

C.5 Επί τόπου και πλησίον τόπου διατήρηση των χαρακτηριστικών ειδών των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου

C.6 Επαναδημιουργία οικότοπου Θαμνώνες με Ziziphus (*5220)  πλησίον της περιοχής ΡιζοελιάςD. Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου
D.1 Παρακολούθηση Δράσεων Διατήρησης

D.2 Κοινωνικο-οικονομική μελέτηE. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων
E.1 Ενημερωτική εκστρατεία

E.2 Δημιουργία ιστοσελίδας και παραγωγή διαφημιστικού υλικού

E.3 Συνέδρια

E.4 Εκλαϊκευμένη αναφοράF. Συνολική λειτουργία και παρακολούθηση της πορείας του έργου
F.1 Διαχείριση έργου

F.2 Παρακολούθηση έργου

F.3 Επιστημονική Επιτροπή

F.4 Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Φορέων

F.5 Δικτύωση με άλλα έργα LIFE ή/και μη

F.6 Σχέδιο Διατήρησης μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE

Ολοκληρώθηκε >

Σε εξέλιξη >

Προσεχώς >

Ημερομηνία    Δράση        Πρόοδος

Αύγ-16             Ε3         Αποστολή περίληψης για συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Αύγ-16             Ε1         Δημοσίευση άρθρου στην επίσημη εφημερίδα του Δήμου Αραδίππου
Αύγ-16             Ε1         Παραγωγή του τρίτου ενημερωτικού δελτίου
Ιούλ-16             Ε3         Αποδοχή περίληψης για συμμετοχή στο World Congress Silvo-Pastoral Systems 2016
Ιούν-16              C1         Ολοκλήρωση περίφραξης - οριοθέτησης οικοτόπου *1520
Μάι-16              F5         Συμμετοχή του έργου στην Πανευρωπαϊκή Ημέρα για το Δίκτυο Natura 2000 στις 20/05/2016, που συν-διοργανώθηκε από κοινού με το έργο LIFE+ LIFE-FOR BIRDS
Μάι-16              C4          Aπομάκρυνση της ξηρής βλάστησης στην περιφέρεια των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου και στην περιοχή επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220, με σκοπό τη μείωση της εύφλεκτης βιομάζας και την προστασία από της πυρκαγιές
Μάι-16              C3         Κατασκευή δόμης
Απρ-16             E1          Δημοσίευση του τρίτου άρθρου
Απρ-16             F3         Δεύτερη συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής
Μαρ-16             E1         Δεύτερη τοπική συνάντηση εργασίας στην Αραδίππου
Φεβ-16              F1         Έκθεση Προόδου
Φεβ-16              F4         Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Φορέων στις εργασίες επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220
Δεκ-15              C6         Αναπλήρωση απωλειών στην πρώτη θέση επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220
Νοέ-15              D2         Έναρξη τηλεφωνικής έρευνας
Νοέ-15              E1         Τρίτο δελτίο τύπου
Οκτ-15              F4         Τρίτη συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
Οκτ-15              C2         Ελεγχόμενη καύση (prescribed  burning) βιομάζας Ακακίας
Οκτ-15              Ε1         Παραγωγή του δεύτερου ενημερωτικού δελτίου
Αύγ-15              E3         Τέταρτη δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο
Αύγ-15              C6         Κατασκευή δόμης μήκους 30 m
Ιούλ-15              F1         Ενδιάμεση Έκθεση
Ιούλ-15              C2         Απομάκρυση ατόμων Dodonea viscosa και Yucca spp. από το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς και από την Άλωνα
                                     (πλησίον της θέσης επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220), αντίστοιχα
Ιούν-15               E1        Δημοσίευση του δεύτερου άρθρου
Ιούν-15               F5        Συμμετοχή του έργου στην Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου LIFE+ project JUNIPERCY στις 20/6/2015
Ιούν-15               C4        Απομάκρυση ξηρής βλάστησης (με τρακτέρ) σε επιλεγμένα σημεία, στα όρια του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς
Ιούν-15               E1        Συμμετοχή του έργου στην εκδήλωση για την Εβδομάδα Περιβάλλοντος στις 12/6/2015
Μάι-15               F5        Συμμετοχή του έργου στην Πανευρωπαϊκή Ημέρα για το Δίκτυο Natura 2000 στις 21/05/2015, που διοργανώθηκε από το έργο LIFE+ JUNIPERCY
Μάι-15               C4        Aπομάκρυνση της ξηρής βλάστησης στην περιφέρεια των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου και στην περιοχή επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220, με σκοπό
                                     τη μείωση της εύφλεκτης βιομάζας και την προστασία από της πυρκαγιές
Απρ-15              Ε3        Αποστολή περίληψης για συμμετοχή στο συνέδριο ICCB: 27th International Congress for Conservation Biology - 4th European Congress for Conservation Biology
Απρ-15              C5        Συνεχίζεται η παραγωγή φυταρίων για την αποκατάσταση και επαναδημιουργία του οικοτόπου *5220
Απρ-15              C4        Περιορισμός της πρόσβασης των αυτοκινήτων (κλείσιμο δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων )
Απρ-15              C3        Καταγραφή αποτελεσμάτων από τη διασπορά σπερμάτων ειδών του οικοτόπου *1520
Απρ-15              C2        Έναρξη εργασιών για καταπολέμηση της Ακακίας πέραν των στόχων του Έργου
Απρ-15              C1        Οριοθέτηση-Περίφραξη οικοτόπου *1520 (1 Km)
Μαρ-15               -          Ένα διαφημιστικό φυλλάδιο για το έργο διανεμήθηκε σε όλα τα υποστατικά του Δήμου Αραδίππου
Φεβ-15               C2        Επαναληπτικοί εμβολιασμοί για καταπολέμηση της Ακακίας
Φεβ-15               C2        Καταγραφή των πρώτων αποτελεσμάτων από την καταπολέμηση της Ακακίας
Φεβ-15               C2        Έναρξη πιλοτικού ελέγχου του είδους Oxalis pes-caprae
Φεβ-15               E2        Διάχυση του ενημερωτικού φυλλαδίου σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
Ιαν-15                C4        Έναρξη της δράσης για την πρόληψη πυρκαγιών
Ιαν-15                F5        Υλοποίηση της διήμερης συνάντησης εργασίας εμπειρογνωμόνων και ολοκλήρωση της δράσης
Ιαν-15                E1        Παραγωγή του ενημερωτικού φυλλαδίου
Ιαν-15                A4        Έγκριση των Διαχειριστικών Σχεδίων από το Τμήμα Δασών και ολοκλήρωση της δράσης
Δεκ-14               F5        Επίσκεψη στην Αλμερία (Ισπανία) για δικτύωση με άλλα έργα LIFE
Δεκ-14               E1        Δεύτερο δελτίο τύπου
Δεκ-14               A4        Ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων
Νοε-14               A5        Ολοκλήρωση της Μελέτης Σκοπιμότητας και ολοκλήρωση της δράσης
Νοε-14               E1        Εγκατάσταση δύο πινακίδων ενημέρωσης για τους υπό μελέτη τύπους οικοτόπου και δύο ενημερωτικών πινακίδων για το έργο
Νοε-14               F4        Δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
Οκτ-14               A5        Ολοκλήρωση των Σχεδίων Δράσης
Οκτ-14               E3        Τρίτη δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο
Οκτ-14               A3        Έγκριση των Σχεδίων Παρακολούθησης από το Τμήμα Δασών και ολοκλήρωση της δράσης
Σεπ-14               E1        Παραγωγή του πρώτου ενημερωτικού δελτίου
Σεπ-14               E3        Δεύτερη δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο
Σεπ-14               A2        Ολοκλήρωση της έκθεσης για τη σύνθεση και δομή του οικότοπου *1520 και ολοκλήρωση της δράσης
Σεπ-14               A3        Ολοκλήρωση των Σχεδίων Παρακολούθησης
Αυγ-14               E2        Διάχυση του διαφημιστικού - προωθητικού υλικού (καπελάκια, στυλό) σε βιογεωγραφικό σεμινάριο
Ιουλ-14               C6        Έναρξη της επαναδημιουργίας οικοτόπου Θαμνώνες με Ziziphus (*5220) πλησίον της περιοχής Ριζοελιάς
Ιουλ-14               E2        Διάχυση του διαφημιστικού - προωθητικού υλικού (καπελάκια, στυλό) στους φορείς του έργου
Ιουλ-14               C3        Έναρξη της αποκατάστασης των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου
Ιουλ-14               C1        Έναρξη της δράσης για οριοθέτηση και περίφραξη του οικότοπου με γυψούχες στέππες (*1520)
Ιουν-14                A1        Ετοιμασία έγχρωμων, υψηλής ευκρίνειας και μεγάλης κλίμακας χαρτών με την εξάπλωση των τύπων οικοτόπου *1520 & *5220,
                                      τις προτειμόμενες θέσεις υλοποίησης των δράσεων διατήρησης και την εξάπλωση των εισβλητικών ειδών. Ολοκλήρωση της δράσης
Μαϊ-14                A1        Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς
Μαϊ-14                F1        Ετοιμασία Αρχικής Έκθεσης του έργου
Μαϊ-14                E1        Πρώτη τοπική συνάντηση εργασίας στην Αραδίππου
Απρ-14               A2        Έναρξη της δράσης για τη σύνθεση και τη δομή του οικότοπου *1520
Μαρ-14               E1        Δημοσίευση του πρώτου άρθρου
Φεβ-14                C2        Έναρξη της δράσης για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ανταγωνιστικής βλάστησης στους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας *5220
                                      και *1520 (καταπολέμησης της Acacia saligna)
Φεβ-14                E2        Ολοκλήρωση της ιστοσελίδας του έργου
Φεβ-14                D1        Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των δράσεων διατήρησης από την Επιστημονική Επιτροπή
Φεβ-14                F3        Πρώτη συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής
Φεβ-14                A5        Έναρξη της ετοιμασίας των Σχεδίων Δράσης
Ιαν-14                 D1        Ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των δράσεων διατήρησης
Ιαν-14                 F4        Σύσταση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
Ιαν-14                 F4        Πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
Δεκ-13               F2        Ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης Έργου
Νοε-13               F5        Έναρξη της δικτύωσης με άλλα έργα LIFE και μη
Νοε-13               D1        Έναρξη της παρακολούθησης των δράσεων διατήρησης
Νοε-13               F1        Ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Έργου
Νοε-13               E1        Πρώτο Δελτίο Τύπου
Οκτ-13               C5        Έναρξη των μέτρων για επί τόπου και πλησίον τόπου διατήρηση των χαρακτηριστικών ειδών των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου
Οκτ-13               A3        Έναρξη της ετοιμασίας των Σχεδίων Παρακολούθησης
Οκτ-13               A4        Έναρξη της ετοιμασίας των Διαχειριστικών Σχεδίων
Οκτ-13               E1        Οριστικοποίηση του λογότυπου του έργου
Οκτ-13               E1        Έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας
Οκτ-13               E3        Πρώτη δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο
Οκτ-13               F1        Kick-off συνάντηση των έργων LIFE στην Αθήνα
Σεπ-13               F2        Έναρξη της παρακολούθησης του έργου
Σεπ-13               E2        Έναρξη της δημιουργίας της ιστοσελίδας - παραγωγής διαφημιστικού υλικού
Σεπ-13               D2        Έναρξη της κοινωνικο-οικονομικής μελέτης
Σεπ-13               A1        Έναρξη της λεπτομερούς χαρτογράφησης της εξάπλωσης των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου και των θέσεων υλοποίησης των δράσεων
                                      διατήρησης
Σεπ-13               F1        Σύσταση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου
Σεπ-13                           Έναρξη του έργου