Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Ο Ρ Ο Σ Η Μ Α
Ορόσημο
Δράση
Ολοκληρώθηκε
Τοπική Συνάντηση Εργασίας 1
E.1
Μαϊ-14
Πρώτη Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής
F.3
Φεβ-14
Πρώτη Συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
F.4
Ιαν-14
Έγκριση του Πρωτόκολλου Παρακολούθησης των δράσεων διατήρησης από την Επιστημονική Επιτροπή
D.1
Φεβ-14
Διήμερη Συνάντηση Εργασίας Εμπειρογνωμόνων
F.5
Ιαν-15
Έγκριση των Διαχειριστικών Σχεδίων από την αρμόδια αρχή
A.4
Ιαν-15
Έγκριση των Σχεδίων Παρακολούθησης από την αρμόδια αρχή
A.3
Οκτ-14
Δεύτερη Συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
F.4
Νοε-14
Δεύτερη Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής
F.3
Απρ-16
Οριοθέτηση και περίφραξη του τύπου οικοτόπου *1520
C.1
Ιουν-16
Τρίτη Συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
F.4
Οκτ-15
Τοπική Συνάντηση Εργασίας 2
E.1
Μαρ-16
Τέταρτη Συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
F.4
Νοε-16
Απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης
C.2
Δεκ-16
Ενίσχυση 0,1 ha του τύπου οικοτόπου *1520
C.3
Φεβ-17
Τελική Ημερίδα Έργου
E.1
Φεβ-17
Ζωντανές συλλογές των χαρακτηριστικών ειδών των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου
C.5
Φεβ-17
Επαναδημιουργία του τύπου οικοτόπου *5220 (2 ha)
C.6
Φεβ-17
Αποκατάσταση 0,1 ha του τύπου οικοτόπου *1520
C.3
Φεβ-17
Αποκατάσταση 1 ha του τύπου οικοτόπου *5220
C.3
Φεβ-17
Επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Δελτίου  Καταγραφών (SDF) της υπό μελέτη περιοχής Natura 2000
A.1
Φεβ-17
Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests