Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο
Πρώτη Συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
Εκπαίδευση Προσωπικού - Καταπολέμηση Ακακίας
Πρώτη Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής
Φυτά και Οικότοποι
1η Τοπική Συνάντηση Εργασίας στην Αραδίππου (9/5/2014)
2η συνάντηση Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων (11/11/2014)
Εργασίες αποκατάστασης και επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220
Πιλοτική καταπολέμηση Οxalis pes caprae
Καταπολέμηση Acacia saligna
Οριοθέτηση του οικοτόπου *1520 μέσω ήπιας περίφραξης
Περιορισμός της πρόσβασης αυτοκινήτων πλησίον των υπό μελέτη οικοτόπων
Παραγωγή φυταρίων
Πανευρωπαϊκή Ημέρα για το Δίκτυο Natura 2000 (21/05/2015)
Εκδήλωση για την Εβδομάδα Περιβάλλοντος (12/06/2015)
Εδαφική τράπεζα σπερμάτων της Acacia saligna
Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης σε καλλιέργειες δημητριακών
στην περίμετρο της περιοχής με τη χρήση τρακτέρ
Κατασκευή δομών για τον περιορισμό της διάβρωσης
3η συνάντηση Επιτροπής Ενδιαφερομένων Φορέων (20/10/2015)
Ελεγχόμενη καύση (prescribed  burning) βιομάζας Ακακίας
Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Φορέων στις εργασίες επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220
2η Τοπική Συνάντηση Εργασίας στην Αραδίππου
Δεύτερη Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής
Πανευρωπαϊκή Ημέρα για το Δίκτυο Natura 2000 (20/05/2016)
Τέταρτη Συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
Τελική Ημερίδα Έργου