Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο
Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Δ Α Σ Ι Κ Ο    Π Α Ρ Κ Ο    Ρ Ι Ζ Ο Ε Λ Ι Α Σ
LIFE
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ   Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ
Web-design and development:  George A. Constantinou
Copyright © 2014 - Department of Forests
ΜΜΕ - Δελτία Τύπου

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

Ανδρέου Μ., Κουνναμάς Κ., Κουζάλη Η., Ηλιάδης Ν.-Γ., Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ., Ζωμενή Μ., Βογιατζάκης Ι., Καδής Κ. (2013). Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικότοπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς. Στο: Γκέλης Σ., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ., Παντερής Ε. (Επιμ. Εκδ.). Πρόγραμμα και Περιλήψεις του 13ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας "Το πράσινο της ελπίδας: Η Βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη", σελ. 30. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
        Περίληψη   |   Αναρτημένη Ανακοίνωση

Manolaki P., Sutherland L., Vogiatzakis I.N. 2014. Assessing Ecosystem Services in a peri-urban national park: the case of Rizoelia Forest Park-Cyprus. In: Book of Abstract of ialeUK Conference. Urban Landscape Ecology: Science, Policy & Practise, pp. 76-77. London, UK.
Περίληψη   |   Αναρτημένη Ανακοίνωση

Κουζάλη Η., Χριστοδούλου Χ., Παπασάββας  Κ., Κουνναμάς Κ., Κωνσταντίνου Κ., Δημόπουλος Π., Τσιντίδης Τ., Ανδρέου Μ. (2014). Χαρτογράφηση και μελέτη της δομής και της σύνθεσης των οικοτόπων προτεραιότητας 1520* και 5220* στην Κύπρο. Στο: Δημητρακόπουλος Π. και Κόκκορης Γ. (Επιμ. Εκδ.). Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας "Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία", σελ. 222. Μυτιλήνη, Ελλάδα.
Περίληψη   |   Αναρτημένη Ανακοίνωση

Andreou M., Kouzali I., Christodoulou Ch., Papasavvas C., Constantinou C., Kounnamas C., Dimopoulos P., Tsintides T. (2014). Habitat mapping and study of the composition and structure of the habitat types 1520* and 5220* in Cyprus. In: Proceedings of the Joint 2014 Annual Meeting of the British Ecological Society and the French Ecology Society. Lille, France.
Περίληψη 

Manolaki P., Andreou M., Christodoulou Ch., Kouzali I., Papasavvas C., Sutherland L., Trigkas V., Vogiatzakis I. 2015. Mapping ecosystem services at the site level: a proxy-based approach for Rizoelia National Park, Cyprus. In: Book of Abstracts of the 27th International Congress for Conservation Biology and the 4th European Congress for Conservation Biology, p. 426. Montpellier, France.
Περίληψη   |   Αναρτημένη Ανακοίνωση

Koumpis T. and Vogiatzakis I. (2016). Modelling Ecosystem Services in Cyprus. In: Book of Abstract of the European Ecosystem Services Conference: Helping nature to help us, p. 8. Antwerp, Belgium.
Περίληψη   |   Προφορική Ανακοίνωηση

Constantinou E., Sarris D., Manolaki P., Vogiatzakis I. (2016). The effects of Ziziphus lotus in improving neighboring plant's moisture content and alleviating drought stress impacts on ecosystem productivity. In: Book of Abstract of the World Congress Silvo-Pastoral Systems 2016: Silvo-Pastoral Systems in a changing world. Functions, management and people, p. 145. Evora, Portugal.
Περίληψη   |   Προφορική Ανακοίνωση

Ανδρέου Μ., Χριστοδούλου Χ., Τσιντίδης Τ., Βογιατζάκης Ι.Ν., Κουνναμάς Κ., Νεάρχου Α., Παπασάββας Κ., Ηλιάδης Ν.-Γ. (2016). Το εισβλητικό είδος Acacia saligna στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς. Στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας "150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης", σελ. 150. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
Περίληψη  |   Αναρτημένη Ανακοίνωση